Laman Web Rasmi PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI PAHANG

Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah

 • Y.A.B. Dato’ Sri Haji Wan Rosdy bin Wan Ismail, SSAP., DSAP., DIMP., SMP., AMP., Menteri Besar Pahang
 • Y.B. Dato’ Sri Muhammad Safian bin Ismail, SSAP., SIMP., DSAP., DIMP., PJN., AAP., AMP., Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang
 • Y.B. Dato’ Indera Haji Mohamad Roslan Bin Harun, SIMP., DSAP., DIMP., SMP., Pegawai Kewangan Negeri Pahang
 • Y.B. Dato’ Sri Haji Shamsulbahri bin Haji Ibrahim, SSAP., DSAP., AMP., Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang
 • Y.B. Dato’ Sri Haji Shahiruddin bin Ab. Moin, SSAP., SIMP., DSAP., DIMP., PKT.
 • Y.B. Dato’ Mohd Fadil bin Osman, DIMP., SMP., KMN., Adun Kemayan
 • Y.H. Dato' Indera Nazri bin Abu Bakar, SIMP., DSAP., DIMP., SMP., Pengarah Tanah dan Galian Pahang
 • Y.H. Dato’ Sri Kamaruddin bin Mohammed, SSAP., DSAP., DIMP., Pengerusi Far East Holdings Berhad
 • Y.H. Dato’ Indera Haji Zulkifli bin Haji Yaacob, DSAP., DIMP., AAP., AMP., Pegawai Kemajuan Negeri Pahang
 • Encik Abdul Malik bin Othman, Ketua Penolong Setiausaha, Kementerian Pembangunan Luar Bandar
 • Puan Masila binti Ya'kub, Ketua Seksyen Dasar dan Saraan, Kementerian Kewangan
 • Y.H. Dato' Rahim bin Abu Bakar, DPMP., DSAP., AMP., AMN.
 • Y.H. Dato' Indera Wan Bakri bin Wan Ismail, SIMP., DSAP., DIMP., AMP., PKT., Ketua Pegawai Eksekutif PKPP